Sklep korzysta z technologii cookies aby zapewnić Ci jak najwyższą jakość usług. zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.onlyhandmade.pl



§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.OnlyHandmade.pl jest firma PROFES Agnieszka Mehl z siedzibą w Siechnicach, ul. Prawocińska 23e/1, e-mail: kontakt@onlyhandmade.pl, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Siechnice, NIP: 9910298426 , REGON: 367208905, zwana dalej "Sklepem".
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów znajdujących się na stronie internetowej www.onlyhandmade.pl
 3. Nabywcą towarów może być pełnoletnia osoba fizyczna, lub firma zwana dalej "Kupującym".
 4. Kupujący, składając zamówienie, przystępuje do zawarcia umowy kupna - sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
 5. Ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich.
 6. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Do ceny towaru należy doliczyć koszt wysyłki (§4).
 7. Cena podana w opisie produktu w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego jest ceną obowiązująca dla obu stron.
 8. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.onlyhandmade.pl oraz e-mailem na adres: kontakt@onlyhandmade.pl
 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Kupującego, pełnej wpłaty (tj. ceny produktu wraz z kosztami przesyłki) na wskazany przez Sklep rachunek bankowy, w terminie 3 dni od daty zakupu. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku niedostępności towaru.
 5. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji (wysyłki) w ciągu 3-5 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy za towar na koncie bankowym Sklepu.

§3 PŁATNOŚĆ

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Kupujący.
 2. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

-przelew bankowy

-płatność przy odbiorze

 1. Dane do przelewu:
  Agnieszka Mehl PROFES
  ul. Prawocińska 23e/1, 55-011 Siechnice
  nr rachunku bankowego:
  53 1950 0001 2006 0025 5926 0001
 2. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.
 3. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT).

§4 REALIZACJA ORAZ WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep realizuje zamówienie w terminie od 3 do 5 dni  roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty od Kupującego.
 2. W przypadku zamówienia indywidualnego, termin jego realizacji ustalany jest odrębnie.
 3. Zamówione towary są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

-Kurierem (na terenie Polski)- kosz przesyłki kurierskiej, przy przedpłacie na konto (na terenie Polski) 15 zł

-Kurierem za pobraniem (na terenie Polski)- kosz przesyłki kurierskiej pobraniowej (na terenie Polski) 20 zł

-Pocztą Polską (poza granicami Polski) – koszt przesyłki paczki z zadeklarowaną wartością wg. Cennika Poczty Polskiej

 1. W przypadku zamówienia powyżej 280 zł - wysyłka kurierem gratis.
 2. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy OnlyHandmade.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu Kupującego.
 3. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@onlyhandmade.pl
 4. Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w § 5

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący może odstąpić od umowy kupna - sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu przez Kupującego.
 2. Odstąpienie od umowy powinno być złożone w formie pisemnej i przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail kontakt@onlyhandmade.pl lub na adres Sklepu -PROFES Agnieszka Mehl, ul. Prawocińska 23e/1, 55-011 Siechnice.
 3. Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, zwraca towar - do Sklepu na adres - PROFES Agnieszka Mehl, ul. Prawocińska 23e/1, 55-011 Siechnice. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Sklep zwróci niezwłocznie zapłaconą kwotę Kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy czym zwrot zapłaconej kwoty może zostać wstrzymany do czasu otrzymania produktu.
 5. Sklep zwróci zapłaconą kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 6. Koszty przesyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem".
 8. Zwrotowi nie podlegają Produkty szyte przez Sklep na zamówienia indywidualne np. szyte z tkanin wybranych przez Kupującego, zamówienia produktów o niestandardowych wymiarach.

§6 REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji produktu niezgodnego z umową.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i przesłana na adres Sklepu - PROFES Agnieszka Mehl, ul. Prawocińska 23e/1, 55-011 Siechnice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail: kontakt@onlyhandmade.pl
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

 1. Kupujący powinien odesłać produkt wraz z dowodem zakupu, jest to warunek konieczny, by rozpatrzyć reklamację.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sklep naprawi lub wymieni Kupującemu reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sklep ponosi koszt dostaw w przypadku reklamacji rozpatrzonej na korzyść Kupującego.
 4. Reklamacji nie podlegają: różnice w wyglądzie towarów (np. kolor) wynikające z ustawień parametrów monitora Kupującego, a także naturalne zużywanie się produktów i uszkodzenia mechaniczne powstałe w procesie użytkowania.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Rejestrując się w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Zgodnie z Ustawą, Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści i zdjęcia zawarte w Sklepie, w myśl Kodeksu Cywilnego, stanowią własność intelektualną właścieciela Sklepu. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody pisemnej właściciela jest zabronione.
 2. Wszelkie spory dotyczące umowy kupna – sprzedaży, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2017 r.